125 BBC Lifestyle Channel.
10-24至10-30 | 10-31至11-06 | 11-07至11-13 | 11-14至11-20 | 11-21至11-27 | 11-28至12-01 |
2017-10-24星期二
00:15~ 01:05
葛雷漢諾頓秀S20(3)【普】
01:05~ 01:55
臥底大老闆美國版S6(5)【普】
01:55~ 02:50
里克斯坦度假趣S1(6)【普】
02:50~ 03:20
料理達人賽S11(9)【普】
03:20~ 03:45
瑞秋的甜食樂園S1(3)【普】
03:45~ 04:15
比爾廚房:諾丁丘篇S1(1)【普】
04:15~ 05:05
藍西美食遊記S2(2)【普】
05:05~ 06:00
宏觀設計澳洲篇S4(7)【普】
06:00~ 06:55
里克斯坦度假趣S1(7)【普】
06:55~ 07:25
最佳髮型師大賽S2(2)【普】
07:25~ 07:50
赫母斯利姐妹-健康又美味S1(4)【普】
07:50~ 08:20
比爾廚房:諾丁丘篇S1(1)【普】
08:20~ 09:15
宏觀設計澳洲篇S4(7)【普】
09:15~ 10:05
藍西美食遊記S2(2)【普】
10:05~ 10:30
赫母斯利姐妹-健康又美味S1(4)【普】
10:30~ 11:00
比爾廚房:諾丁丘篇S1(1)【普】
11:00~ 11:30
料理達人賽S11(9)【普】
11:30~ 11:55
瑞秋的甜食樂園S1(3)【普】
11:55~ 12:45
臥底大老闆美國版S6(5)【普】
12:45~ 13:35
藍西美食遊記S2(2)【普】
13:35~ 14:05
料理達人賽S11(9)【普】
14:05~ 14:30
瑞秋的甜食樂園S1(3)【普】
14:30~ 15:15
臥底大老闆美國版S6(5)【普】
15:15~ 16:10
里克斯坦度假趣S1(7)【普】
16:10~ 17:05
宏觀設計澳洲篇S4(7)【普】
17:05~ 17:35
料理達人賽S11(9)【普】
17:35~ 18:05
比爾廚房:諾丁丘篇S1(1)【普】
18:05~ 19:00
大鬍子烘焙假期S1(3)【普】
19:00~ 19:25
瑞秋的甜食樂園S1(4)【普】
19:25~ 20:15
拯救廚房大作戰美國版S6(9)【普】
20:15~ 21:10
料理達人賽S11(10)【普】
21:10~ 22:00
宏觀設計S13(7)【普】
22:00~ 22:50
臥底大老闆美國版S6(6)【普】
22:50~ 23:40
拯救廚房大作戰美國版S6(10)【普】
23:40~ 00:05
瑞秋的甜食樂園S1(4)【普】
2017-10-25星期三
00:05~ 00:55
葛雷漢諾頓秀S20(4)【普】
00:55~ 01:40
臥底大老闆美國版S6(6)【普】
01:40~ 02:35
里克斯坦度假趣S1(7)【普】
02:35~ 03:30
料理達人賽S11(10)【普】
03:30~ 04:00
赫母斯利姐妹-健康又美味S1(4)【普】
04:00~ 04:25
瑞秋的甜食樂園S1(4)【普】
04:25~ 05:10
拯救廚房大作戰美國版S6(10)【普】
05:10~ 06:00
宏觀設計S13(7)【普】
06:00~ 06:55
里克斯坦度假趣S1(8)【普】
06:55~ 07:25
最佳髮型師大賽S2(3)【普】
07:25~ 07:55
比爾廚房:諾丁丘篇S1(1)【普】
07:55~ 08:20
瑞秋的甜食樂園S1(4)【普】
08:20~ 09:10
宏觀設計S13(7)【普】
09:10~ 09:55
拯救廚房大作戰美國版S6(10)【普】
09:55~ 10:25
比爾廚房:諾丁丘篇S1(1)【普】
10:25~ 10:50
瑞秋的甜食樂園S1(4)【普】
10:50~ 11:45
料理達人賽S11(10)【普】
11:45~ 12:30
臥底大老闆美國版S6(6)【普】
12:30~ 13:20
拯救廚房大作戰美國版S6(10)【普】
13:20~ 13:45
瑞秋的甜食樂園S1(4)【普】
13:45~ 14:40
料理達人賽S11(10)【普】
14:40~ 15:25
臥底大老闆美國版S6(6)【普】
15:25~ 16:20
里克斯坦度假趣S1(8)【普】
16:20~ 17:10
宏觀設計S13(7)【普】
17:10~ 18:05
料理達人賽S11(10)【普】
18:05~ 19:00
大鬍子烘焙假期S1(4)【普】
19:00~ 19:30
邱瑞秋廚房筆記:倫敦篇S1(1)【普】
19:30~ 20:20
澳洲烘焙大賽S1(2)【普】
20:20~ 21:15
料理達人賽S11(11)【普】
21:15~ 22:05
葛雷漢諾頓秀(無字)S22(4)【普】
22:05~ 22:50
臥底大老闆美國版S6(7)【普】
22:50~ 23:35
拯救廚房大作戰美國版S6(11)【普】
23:35~ 00:00
邱瑞秋廚房筆記:倫敦篇S1(1)【普】
2017-10-26星期四
00:00~ 00:50
葛雷漢諾頓秀S20(5)【普】
00:50~ 01:35
臥底大老闆美國版S6(7)【普】
01:35~ 02:30
里克斯坦度假趣S1(8)【普】
02:30~ 03:25
料理達人賽S11(11)【普】
03:25~ 03:55
比爾廚房:諾丁丘篇S1(1)【普】
03:55~ 04:20
邱瑞秋廚房筆記:倫敦篇S1(1)【普】
04:20~ 05:10
澳洲烘焙大賽S1(2)【普】
05:10~ 06:00
葛雷漢諾頓秀(無字)S22(4)【普】
06:00~ 06:55
里克斯坦度假趣S1(9)【普】
06:55~ 07:25
最佳髮型師大賽S2(4)【普】
07:25~ 07:50
瑞秋的甜食樂園S1(4)【普】
07:50~ 08:20
邱瑞秋廚房筆記:倫敦篇S1(1)【普】
08:20~ 09:15
翻修救援隊:大改造S24(1)【普】
09:15~ 10:05
澳洲烘焙大賽S1(2)【普】
10:05~ 10:30
瑞秋的甜食樂園S1(4)【普】
10:30~ 11:00
邱瑞秋廚房筆記:倫敦篇S1(1)【普】
11:00~ 11:55
料理達人賽S11(11)【普】
11:55~ 12:45
臥底大老闆美國版S6(7)【普】
12:45~ 13:35
澳洲烘焙大賽S1(2)【普】
13:35~ 14:35
料理達人賽S11(11)【普】
14:35~ 16:35
舞動奇蹟S15(7)【普】
16:35~ 17:35
舞動奇蹟S15(8)【普】
17:35~ 18:30
料理達人賽S11(11)【普】
18:30~ 19:00
邱瑞秋廚房筆記:倫敦篇S1(1)【普】
19:00~ 19:30
赫母斯利姐妹-健康又美味S1(5)【普】
19:30~ 20:20
詹姆斯馬丁的溫馨家常菜S1(7)【普】
20:20~ 20:50
料理達人賽S11(12)【普】
20:50~ 21:15
瑞秋的甜食樂園S1(4)【普】
21:15~ 22:05
省錢裝潢高手S2(1)【普】
22:05~ 22:50
臥底大老闆美國版S6(8)【普】
22:50~ 23:40
拯救廚房大作戰美國版S6(12)【普】
>