109 DaVinCi Learning達文西頻道.
01-24至01-30 | 01-31至02-01 |
2018-01-24星期三
00:10~ 01:00
Ye Gods【普】
01:00~ 02:00
藍鯨【普】
02:00~ 02:45
演化大解密【普】
02:45~ 03:00
全球觀察【普】
03:00~ 03:30
波哥大:打造永續發展城市【普】
03:30~ 04:00
平價綠色住宅【普】
04:00~ 05:00
天才與幾何:我們的迷樣祖先之蹤跡【普】
05:00~ 06:00
生命博物館:維也納自然史博物館【普】
06:00~ 06:30
崩潰點【普】
06:30~ 07:00
我不打呼的【普】
07:00~ 07:30
海中的危險【普】
07:30~ 08:00
生態系統【普】
08:00~ 08:30
Tornado in a Bottle【普】
08:30~ 09:00
Magnetism【普】
09:00~ 09:30
鴞鸚鵡與章魚【普】
09:30~ 10:00
火山與美洲獅【普】
10:00~ 10:15
彈跳且彎曲的光【普】
10:15~ 10:30
無線通訊【普】
10:30~ 10:45
印加帝國(上)【普】
10:45~ 11:00
印加帝國(下)【普】
11:00~ 11:30
農業【普】
11:30~ 12:00
真假難辨【普】
12:00~ 12:30
資源回收【普】
12:30~ 13:00
世界的女人【普】
13:00~ 13:30
A Dog's Nose【普】
13:30~ 14:00
Flying【普】
14:00~ 14:30
貘與獅子絹毛猴【普】
14:30~ 15:00
海豚與紅火蟻【普】
15:00~ 15:15
環境科學【普】
15:15~ 15:30
迷人的化石【普】
15:30~ 15:45
古以色列人(上)【普】
15:45~ 16:00
古以色列人(下)【普】
16:00~ 16:30
腳踏車【普】
16:30~ 17:10
是誰發現了北美洲?【普】
17:10~ 17:20
Portable Video Games【普】
17:20~ 17:45
鸡蛋【普】
17:45~ 18:15
大自然机关重重【普】
18:15~ 18:45
藏寶圖【普】
18:45~ 19:15
秘密藝術【普】
19:15~ 19:45
改造壞玩具【普】
19:45~ 20:00
塑膠【普】
20:00~ 20:15
蒸發與凍結【普】
20:15~ 20:30
餡餅【普】
20:30~ 20:45
芒果慕斯【普】
20:45~ 21:00
邋遢喬肉醬三明治和醃櫛瓜沙拉【普】
21:00~ 21:45
任務:零排放—未來工廠【普】
21:45~ 22:00
享用永續快餐【普】
22:00~ 23:00
能源2050年:石油危機後的生活【普】
23:00~ 23:30
臉部辨識:以色列【普】
23:30~ 00:00
太陽谷:中國【普】
2018-01-25星期四
00:00~ 00:45
Save Our Souls【普】
00:45~ 01:00
全球觀察【普】
01:00~ 02:00
家園【普】
02:00~ 03:00
出走【普】
03:00~ 03:30
日以繼夜【普】
03:30~ 04:00
寶寶睡【普】
04:00~ 05:00
超級跑車【普】
05:00~ 06:00
人造衛星【普】
06:00~ 06:30
食物耕作:美國【普】
06:30~ 07:00
手勢互動:新加坡【普】
07:00~ 07:30
世界的水【普】
07:30~ 08:00
貧窮【普】
08:00~ 08:30
Weather Station【普】
08:30~ 09:00
Hard Bones Get Soft【普】
09:00~ 09:30
奧德賽沙漠與叢林綠洲【普】
09:30~ 10:00
紅鶴與大猩猩【普】
10:00~ 10:15
測繪和水平【普】
10:15~ 10:30
奇妙醫學和急救【普】
10:30~ 10:45
阿茲特克人(上)【普】
10:45~ 11:00
阿茲特克人(下)【普】
11:00~ 11:30
古代的天才【普】
11:30~ 12:00
探險家【普】
12:00~ 12:30
童工【普】
12:30~ 13:00
新能源【普】
13:00~ 13:30
Wolves【普】
13:30~ 14:00
Born Long-legged【普】
14:00~ 14:30
埃及與狼【普】
14:30~ 15:00
尋找龍捲風與大黃蜂【普】
15:00~ 15:15
點亮太陽系【普】
15:15~ 15:30
元素週期表【普】
15:30~ 15:45
拜占庭帝國(上)【普】
15:45~ 16:00
拜占庭帝國(下)【普】
16:00~ 16:30
挖得出來嗎?【普】
16:30~ 17:00
飛行【普】
17:00~ 17:30
日常生活的假象【普】
17:30~ 18:00
記憶【普】
18:00~ 18:30
觸覺的假象【普】
18:30~ 19:00
現代藝術的先驅:十九世紀晚期的後印象派藝術【普】
19:00~ 19:30
實驗藝術:二十世紀藝術【普】
19:30~ 20:00
現代主義的勝利:二十世紀藝術【普】
20:00~ 20:15
橄欖球【普】
20:15~ 20:30
高台跳躍【普】
20:30~ 20:45
滑水運動【普】
20:45~ 21:00
足球【普】
21:00~ 21:45
Ye Gods【普】
21:45~ 22:00
享用永續快餐【普】
22:00~ 23:00
Save Our Souls【普】
23:00~ 23:30
鋪路【普】
23:30~ 00:00
種植能源【普】
2018-01-26星期五
00:00~ 01:00
家園【普】
01:00~ 01:40
任務:零排放—未來工廠【普】
01:40~ 02:00
享用永續快餐【普】
02:00~ 03:00
能源2050年:石油危機後的生活【普】
03:00~ 03:30
臉部辨識:以色列【普】
03:30~ 04:00
太陽谷:中國【普】
04:00~ 05:00
愛因斯坦的惡夢【普】
05:00~ 06:00
生命的奧秘【普】
06:00~ 06:30
風力發電【普】
06:30~ 07:00
開發中世界的能源【普】
07:00~ 07:30
世界的森林【普】
07:30~ 08:00
過度捕撈【普】
08:00~ 08:30
How does an iron ship float【普】
08:30~ 09:00
Counterfeit Coins【普】
09:00~ 09:30
豹與圓鼻巨蜥【普】
09:30~ 10:00
狼蛛與藍鰭金槍魚【普】
10:00~ 10:15
磁鐵的多項應用【普】
10:15~ 10:30
顯微的啟示【普】
10:30~ 10:45
美索不達米亞(上)【普】
10:45~ 11:00
美索不達米亞(下)【普】
11:00~ 11:30
暴君【普】
11:30~ 12:00
一名士兵的生活【普】
12:00~ 12:30
房屋與城市【普】
12:30~ 13:00
氣候四:解決方案【普】
13:00~ 13:30
Ultraviolet【普】
13:30~ 14:00
Before the Telephone【普】
14:00~ 14:30
尋找恐龍化石與受傷大象莫塔拉【普】
14:30~ 15:00
頑皮猴子、雪崩與搜救犬【普】
15:00~ 15:15
微真菌學【普】
15:15~ 15:30
電流力學【普】
15:30~ 15:45
伊斯蘭教(上)【普】
15:45~ 16:00
伊斯蘭教(下)【普】
16:00~ 16:30
大災難【普】
16:30~ 17:00
黑暗時代【普】
17:00~ 17:30
瑪麗居理-隱形雷射光線-第【普】
17:30~ 18:00
伽利略伽利莱-理智戰勝常識-第【普】
18:00~ 18:30
艾薩克牛頓和宇宙的力量-第【普】
18:30~ 19:00
拱形【普】
19:00~ 19:30
音樂的中空原理【普】
19:30~ 20:00
金字塔【普】
20:00~ 20:30
錐體【普】
20:30~ 20:45
魔術揭密【普】
20:45~ 21:00
數學魔術【普】
21:00~ 22:15
白犀牛歸來【普】
22:15~ 23:20
為皇后而生【普】
>